Ochrona Danych OsobowychZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DSW ALGA, Jadwiga Kudła, ul. Słowackiego 5, 72-600 Świnoujście 
 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: ado@alga.swinoujscie.pl 
 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 
 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat 
 7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 
 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   
 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy